Europiska molnsamarbetet GAIA-X etableras i Sverige

Engelsk version: European cloud collaboration GAIA-X expands to Sweden GAIA-X är ett europeiskt samarbetsprojekt för molninfrastruktur och syftar till att öka regionens självförsörjning inom digital infrastruktur. Projektet, som är initierat av företag och organisationer som använder molntjänster och som behöver en öppen och flexibel miljö för innovation baserad på europeisk datalagstiftning, etablerar nu en organisation i Sverige. Stockholm den 20 …