Europiska molnsamarbetet GAIA-X etableras i Sverige

Engelsk version: European cloud collaboration GAIA-X expands to Sweden GAIA-X är ett europeiskt samarbetsprojekt för molninfrastruktur och syftar till att öka regionens självförsörjning inom digital infrastruktur. Projektet, som är initierat av företag och organisationer som använder molntjänster och som behöver en öppen och flexibel miljö för innovation baserad på europeisk datalagstiftning, etablerar nu en organisation i Sverige. Stockholm den 20 …

European cloud collaboration GAIA-X expands to Sweden

Swedish version: Europiska molnsamarbetet GAIA-X etableras i Sverige GAIA-X is a European collaborative project for cloud infrastructure that aims to increase the region’s self-sufficiency in digital infrastructure. The project, which was initiated by companies and organizations that use cloud services and need an open and flexible environment for innovation based on European data law, is now establishing an organization in …